ตั้งชื่อร้านค้าและธุรกิจ

การใส่ภาพประจำตัวให้กับ Page/ร้านค้าของคุณ

   ต่อไปจะกล่าวถึงขั้นตอน “ตั้งชื่อร้านค้า/ธุรกิจ” โดยทาง Facebook จะให้คุณใส่รูปภาพประจำตัวของเป็น “ขั้นที่ 1” ซึ่งคุณควรใส่รูปโลโก้ (LOGO) ของร้านค้า หรือบริการของคุณ

01 คุณสามารถเลือกที่จะ “อัพโหลดภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์” ของคุณ หรือ “นำเข้าจากเว็บไซต์” ก็ได้ ในที่นี้ให้คุณเลือกคลิกที่ “อัพโหลดจากคอมพิวเตอร์” (ถ้าคุณยังไม่ต้องการใส่รูปรายละเอียดในส่วนนี้ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม “ข้าม” เพื่อทำขั้นตอนอื่น)

02 จากนั้นเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

03 จะปรากฏภาพที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ถัดไป”

การใส่ข้อมูลขั้นพื้นฐาน (เกี่ยวกับ)

   มาถึงอีกขั้น คือ “Basic Info” หรือ การใส่ข้อมูลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับร้านค้า/สินค้า/บริการของคุณ และให้คุณใส่ URL ของ “เว็บไซต์” ของคุณด้วย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” (ถ้าคุณยังไม่ต้องการใส่รายละเอียดในส่วนนี้ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม “ข้าม” เพื่อทำขั้นตอนอื่น)

ดูขั้นตอนการใส่รายละเอียดอย่างย่อๆ จาก Tutorial

   หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลพื้นฐานเรียบร้อยและคลิกบันทึกข้อมูลแล้ว ทาง Facebook จะแสดง Page/ร้านค้าที่คุณจะเริ่มสร้าง และบอกถึงสิ่งต่างๆ ที่คุณต้องการใส่รายละเอียด รวมถึงการเชิญชวนเพื่อนโดยจะบอกคร่าวๆ เหมือนเป็นการสอน (Tutorial) ซึ่งมีดังนี้

01 คุณจะถูกแนะนำให้คลิก “ถูกใจ” เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการสร้าง Page/ร้านค้าของคุณ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม “ถูกใจ” ได้เลย เพื่อทำการเผยแพร่สิ่งนี้ไปยังกระดานข้อความ (Wall) ของคุณเพื่อให้เพื่อนๆ เห็น

02 จากนั้นทาง Facebook จะแนะนำให้คุณ “เชิญชวนเพื่อน” ของคุณเข้ามาเป็นสมาชิกของ Page/ร้านค้าที่คุณสร้างขึ้นมานี้ จากนั้นให้คุณคลิกที่ปุ่ม “ถัดไป” เพื่อดูข้อแนะนำลำดับต่อไป

03 นอกจากเชิญเพื่อใน Facebook แล้ว ทาง Facebook ยังแนะนำให้คุณ “เชิญผู้ติดต่อทางอีเมลของคุณ” เข้ามาเป็นสมาชิกของ Page/ร้านค้าที่คุณสร้างขึ้นด้วย จากนั้นให้คุณคลิกที่ปุ่ม “ถัดไป” เพื่อดูข้อแนะนำลำดับต่อไป

04 Facebook แนะนำให้คุณ “แชร์อะไรก็ได้” เพื่อบอกผู้มาเยี่ยมชม Page/ร้านค้าของคุณเกี่ยวกับข่าวล่าสุด หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ หรือจะเป็นการกล่าวทักทายก็ได้ ให้คุณคลิกที่ปุ่ม “โพสต์บนไทม์ไลน์ของคุณ” เพื่อดูข้อแนะนำลำดับต่อไป

05 จากนั้น ทาง Facebook ก็จะแสดง Page/ร้านค้า ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมา ซึ่งจะแสดงข้อมูลคร่าว ๆ ที่คุณได้กรอกไว้ในขั้นตอนแรกเท่านั้น หลังจากนี้คุณจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้มากขึ้น