รู้จักกับเฟสบุ๊ก

สมาชิกเฟสบุ๊ก Facebook สังคมในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับ Social Network หรือ สังคมเครือข่ายมากขึ้นเป็นลำดับ …
เฟสบุ๊กคืออะไร ? Facebook (เฟสบุ๊ก) เป็นเว็บ “เครือข่ายสังคม” (Social Network) เว็บหนึ่งที่เปิดให้ทุกคนสมัครเป็นสมาชิกได้ฟรี …
ประเภทของเฟสบุ๊ก Facebook เปิดโอกาสให้คุณสร้างสังคมเครือข่ายได้หลากหลายประเภท คือ บัญชีเฟสบุ๊ก(Profile Account) …
ความนิยมเฟสบุ๊ก แรกเริ่มเดิมที Facebook ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่นิยม และแพร่หลาย …
การเปิดร้านบนเฟสบุ๊ก Facebook Page เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดในยุคสื่อสังคม (Social Media) คุณสามารถสื่อสาร…

รู้จักกับ Page และ Profile

สมาชิกของโปรไฟล์ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่าง “สมาชิกของโปรไฟล์” คือ จำนวนเพื่อน (Friends) และ “สมาชิกของ Page” …
ตัวอย่างร้านค้า ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้าง Page หรือ หน้าร้านของคุณเอง อยากจะขอยกตัวอย่าง Page ต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้เกิดไอเดียและได้ศึกษา …
เริ่มต้นสร้างร้านค้า หลังจากดูตัวอย่าง Facebook Page หรือ ร้านค้าของสินค้าประเภทต่าง ๆ ไปบ้างแล้ว คุณคงจะได้มุมมอง หรือ เกิดไอเดียในการที่จะสร้าง Page …
ตั้งชื่อร้านค้าและธุรกิจ จากนั้นจะถึงขั้นตอน “ตั้งชื่อร้านค้า/ธุรกิจ” โดยทาง Facebook จะให้คุณใส่รูปภาพประจำตัวของเป็น “ขั้นที่ 1” ซึ่งคุณควรใส่รูปโลโก้ …
การชวนสมาชิก คุณควรเริ่มต้นเชิญชวนเพื่อนบางคนที่สนิทสนมเพื่อให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ Page/ร้านค้า ของคุณก่อน เพื่อประโยชน์ในการจดชื่อ URL …